TAMIL CATHOLIC PAGE - FRANCE

maraikal
MUM
         
அப்போது அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் நிலைவாழ்வு பெறுவர். யோவான் 3:15
 
இளையோர்

        

ஒப்புரவு அன்னை ஆலயம் - Belleville - France

மூவேளை செபம்   

பணியகத்தின் செயல்பாடுகள் 2022


 

 

 
     மரியே வாழ்க

ஜெபமாலை' யாருக்காக சொல்லப்படுகிறது, யாரை மகிமைப்படுத்த சொல்லப்படுகிறது?

⚘️ "ஜெபமாலை" தமதிருத்துவத்தை போற்றி, புகழத்தான் சொல்லப்படுகிறது. வெளிப்பார்வைக்கு மாதாவை புகழ்வது போல் தோன்றினாலும், உண்மையில் புகழப்படுவது தமத்திருத்துவமே.

அதனால்தான் ஜெபமாலைக்கு இத்தனை சக்தி!

⚘️ சர்வ வல்லமை படைத்த, தமதிருத்துவத்தின் சக்தி வெளிப்படுவதால் தான், சாத்தான் அஞ்சி நடுங்கி ஒட்டம் பிடிக்கிறான்.

⚘️ நாம் சொல்லும் ஒவ்வொரு அருள் நிறை மந்திரத்திலும், பிதாவாகிய சர்வேசுவரன்; சுதனாகிய இயேசு; பரிசுத்த ஆவியானவர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

⚘️ பிதா கற்றுக்கொடுத்த "அருள் நிறை மரியே வாழ்க! கர்த்தர் உம்முடனே" (கபரியேல் தூதரை மாதாவிடம் அனுப்பி, நீ சென்று என் மகளைப்பார்த்து இப்படித்தான் வாழ்த்த வேண்டும் என்று பிதா சொல்லி அனுப்பியதால், அருள் நிறை மந்திரத்தின் முதல் இரண்டு வரிகளை இயற்றியவர் பிதாவாகிறார்).

⚘️ பரிசுத்த ஆவியானவர் கற்றுக்கொடுத்த, "பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே! உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே" (எலிசபெத்தம்மாள் பரிசுத்த ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு சொல்லியதால், அடுத்த இரண்டு வரிகளை இயற்றியவர் பரிசுத்த ஆவியானவராகிரார்).

⚘️ அடுத்த வாக்கியங்களில் “அர்ச்சிஷ்ட்ட மரியாயே! சர்வேசுவரனுடைய மாதாவே! “ என்று வாழ்த்தி விட்டு, அவருடைய திருக்குமாரனிடம் தான், நம் தாயை மன்றாட கேட்கிறோம்.

⚘️ மேலும் மற்ற ஜெபமாலை மந்திரங்களான, நம் இயேசு சுவாமி கற்றுக்கொடுத்த பரலோக மந்திரம், நம் தேவமாதா கற்றுக்கொடுத்த “ஓ என் இயேசுவே" (1917, பாத்திமா) இருப்பதால், ஜெபமாலை மகிமை பெறுகிறது; வல்லமையும் பெறுகிறது.

⚘️ மேலும் பரலோக மந்திரமும், அருள் நிறை மந்திரமும் பன்மையில் ஜெபிக்கப்படுவதால், அதாவது “பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே”, “பாவிகளாக இருக்கிற எங்களுக்காக“ என்று நாம் ஜெபிப்பதால், நமக்காகவும் இந்த உலகத்தில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்காகவும், நாம் சொல்லும் ஒவ்வொரு பர-அருள் மந்திரங்கள் அமைவதாலும், அதற்கு அவ்வளவு மகிமை; வலிமை.

⚘️ இப்போது புரிகிறதா? மாதா தன் ஒவ்வொரு காட்சியிலும், "ஜெபமாலை சொல்லுங்கள்" பாவிகள் மனந்திருந்த, "ஜெபமாலை சொல்லுங்கள்" என்று ஏன் கேட்கிறார்கள் என்று..

⚘️ மாதா கேட்காத விசயங்களான, அவர் சொரூபத்திற்கு சேலை கட்டுவோம்; வேளாங்கன்னி, பூண்டி சென்று மொட்டை போடுவோம் (தவறல்ல). ஆனால், அன்னை அவர்கள் விரும்பி கேட்கும் ஜெபமாலையை மட்டும் சொல்ல மாட்டோம் என்றால், இது என்ன நியாயம்?

⚘️ நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் " நாங்கள் மாதாவின் பிள்ளைகள்", "நாங்கள் மாதாவை நேசிக்கிறோம்" என்று. அப்படி சொன்னால் அது பொய்தானே?

⚘️ "ஜெபம் செய்வோம்; தினம் ஜெபமாலை சொல்வோம்; பாவத்திற்காக பரிகாரம் புரிவோம்" என்று, மாதாவே சரணம் பாட்டில் நாம் அடிக்கடி சொல்லும் பொய் போலத்தான் இந்த பொய்யும். ஆகையினால், தமத்திருத்துவம் மகிமை பெறும், நம் அன்னை விரும்பிக்கேட்கும் ஜெபமாலையை அடிக்கடி ஜெபிப்போம். குடும்ப ஜெபமாலையை, நம் குடும்பத்தில் கட்டாயமாக்குவோம்.

⚘️ நம் குடும்பமும், இந்த உலகமும் வாழ.. நாள் தோறும் ஜெபிப்போம் ஜெபமாலை! தமத்திருத்துவத்தின் அன்பில், நம் அன்னையின் பாதுகாப்பில் வாழ.. ஜெபிப்போம்.. ஜெபிப்போம்.. ஜெபமாலை!

நன்றி: வாழும் ஜெபமாலை இயக்கம்

இயேசுவுக்கே புகழ் ! மரியாயே வாழ்க !🌷
 

மரியாயின் யுகம்


“மரியாயின் உற்பவம், பிறப்பு, வாழ்வு, உயிர்ப்பு, பரலோக ஆரோபணம் ஆகிய வாழ்வின் திருநிகழ்ச்சிகளில், ஏறக்குறைய எல்லா மனிதரிடமிருந்தும் தேவமாதாவை, சர்வேசுரன் மறைத்து வைக்கக் கிருபை கூர்ந்தார். பிந்திய காலங்களில், மாதா வகிக்கும் பாகம் தலைசிறந்ததாக இருக்கும். மற்றெல்லாக் காலங்களையும் விட, இக்காலங்களில் மாதா இரங்குவதிலும், வல்லமையிலும், வரப்பிரசாதம் வழங்குவதிலும் அதிகமாக விளங்கித் துலங்க வேண்டும். மாதா வழியாகவே உலகத்தின் மீட்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவர்கள் வழியாகவே, அது முற்றுப்பெறவும் வேண்டும். மாமரி இதுவரை இருந்ததை விட அதிகமாக அறியப்படவும், அதிகமாக நேசிக்கப்படவும், அதிகமாக மதிக்கப்படவும் வேண்டும் என கடவுள் விரும்புகிறார்” என்று மரியாயின் சுவிசேஷகர் அர்ச். லூயிஸ் மரிய மோன்போர்ட் கூறுகிறார்.

“உனக்கும் ஸ்திரீக்கும், உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்குமிடையே பகையை உண்டாக்குவோம். அவள் உன் தலையை நசுக்குவாள். நீயோ அவள் குதிங்காலைத் தீண்ட முயல்வாய்” (ஆதி. 3:15).

சர்வேசுரன் ஒரேயொரு பகையைத்தான் ஏற்படுத்தினார். அது சமாதானத்திற்கு வர முடியாதது. சிங்காரவனத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்தப்பகை, உலக முடிவில் பயங்கரமாயிருக்கும். சாத்தானின் தலை நசுக்கப்படும். சர்வேசுரன் வெற்றி பெறுவார். மாதாவின் மகிமை துலங்கும் இப்பிந்திய காலம், “மரியாயின் யுகம்” என்றழைக்கப்படும். சமீப நூற்றாண்டுகளில் சர்வேசுரன் பல காட்சிகள், வெளிப்படுத்தல்கள் மூலமாக மாதாவைப் பற்றியும், இறுதிக் காலத்தைப் பற்றிய பல உண்மைகளை மாதா வழியாகவும், வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆன்மாக்களுக்கு பரலோக வரப்பிரசாத மழையைப் பொழிந்த, அற்புத சுரூபக் காட்சியுடன் இணைந்த வல்லமையுள்ள கன்னிகையின் காட்சி, 1830-ல் அர்ச். கத்தரீன் லாபோருக்கு அருளப்பட்டது.

1846-ல் சலேத் நகரில், மெலானிக்கு மாதா மாபெரும் தீர்க்கதரிசனக் காட்சியளித்தார்கள். 1858-ல் லூர்து நகரில், அர்ச். பெர்னதத்தம்மாளுக்கு மாதா 18 முறை ஜெபமாலை ஏந்தியவர்களாய்த் தரிசனையானார்கள். 1917-ல் பாத்திமாவில் லூஸியா, பிரான்சிஸ், ஜஸிந்தா ஆகிய மூன்று சிறுவர்களுக்கு முன்னறிவித்தபடி, உலகமே அதிசயித்த சூரிய அற்புதத்தை நிகழ்த்தினார்கள். 1943-ல் இத்தாலியிலுள்ள மோன்டிசியாரியில், தேவ இரகசிய ரோஜாவாகக் காட்சி தந்து மறக்கப்பட்டு, மறைக்கவும்பட்ட பாத்திமா காட்சியின் செய்தியை ஞாபகமூட்டினார்கள். எனவே மரியாயின் யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிற இக்காலத்தில், நாம் மாதாவை நோக்கி மன்றாடி அவர்களுடைய பாதுகாப்பையும், வரப்பிரசாதங்களையும் பெற்றுக் கொள்வோமாக.

தேவ நீதியின் கரம், மட்டுமிஞ்சிய மனித பாவங்களால் நிறைந்துள்ள மனுக்குலத்தை, திருத்த வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிற இவ்விறுதிக் காலங்களில் நம்மைப் பாதுகாக்கும் கேடயமாக, மாதாவின் அமலோற்பவத்தை ஆண்டவர் நமக்குத் தரச் சித்தம் கொண்டார். 1830-ல் அர்ச். கத்தரீன் லாபோர் வழியாக, “வல்லமையுள்ள கன்னிகையாக” மாதா தன்னையே நமக்குத் தந்துள்ளார்கள். மாதாவின் அமலோற்பவ ஆடையை நாம் அணிந்திருக்கும் போது, பசாசின் தாக்குதல்களிலிருந்தும் உலகத்தின் அழிவுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்படுவோம்.

ஆமென்.

பகிர்வு __ஜெபமாலை துளிகள் நிர்வாகம்

இயேசுவுக்கே புகழ்!
மரியாயே வாழ்க!


                          செயல்களின் களஞ்சியம் செபமாலை!


வெற்றி தரும் செபமாலை அரசியே!
செபமாலை வழியைச் சொல்லி தந்தாயே!
இறைவேண்டலின் நாளெல்லாம் இனிமை என்றுரைத்தாயே!
இவ்வுலகினை நாளும் காத்திடுவாயே!
மகிழ்வின் மறை உண்மையில் வலம் வந்தீர்
துயரமறை உண்மையில் மாட்சிப் பெற்றீர்!
ஒளியின் மறை உண்மையில் பரிந்துரைத்தும் அனைத்தும் புரிந்தும் இறைத்திருவுளம் நிறைவேறிட மௌனம் காத்தீர்!

இத்தரணி வாழ் மாந்தர்களே!
விழித்தெழுந்து நற்செய்தியைச் சுவைத்திடுவீர்!
அருள்நிறை மரியாவைப் புகழ்ந்திடுவீர்!
நலமிக்க செபமாலை வழியாக நாளும் மணம் பரப்புவீர்!

எமக்களித்த செபமாலை
குடும்பங்களை இணைத்திடும்! சூழ்ச்சியின்
அலகையை இச்சங்கிலியால் கட்டிப் போட்டிடும் !
செயல்களின் களஞ்சியமாய் இச் செபமாலையை எமக்களித்த செபமாலை அன்னையே! வாழிய வாழியவே!!

ஆடி மாத திருப்பலி

07-07-2024  புனித பேதுறு பவுல் திருவிழா
12:30  Eglise St. Joseph des Nations -75011-Paris

21-07-2024 புனித அன்னம்மாள் திருவிழா
11:30  Notre Dame de Belleville - 75011 - Belleville

28-07-2024 புனித யாகப்பர் திருவிழா

15:30  Eglise St. Joseph des Nations -75011-Paris
 

ஆவணி மாத திருப்பலி

35வது புனித லூர்து அன்னை திருயாத்திரை

01-08-2024 - 04-08-2024

 

15-08-2024   புனித கன்னிமரியாளின் விண்ணேற்புப் பெருவிழா
15:30  Eglise St. Joseph des Nations -75011-Paris
 


உறவில் நிலைக்கும்,
அருள்பணி: போல் மத்தியு மதன்ராஜ் அ.ம.தி.

 

 

தொ. நூல் - நோவாவின் பேழை

தொ.நூல் - காயீன் - ஆபேல்

தொ.நூல் - ஆதாம் - ஏவாள்

தொ.நூல் - படைப்பு


அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் - நலம் தரும் நம்பிக்கை

நோவாவின் கதை

வரலாற்றை உலுக்கிய திருமணம்

Fr. William J. Bausch என்ற அருட்பணியாளர் எழுதிய “Once Upon a Gospel: Inspiring Homilies and Insightful Reflections” என்ற நூலில் கூறப்பட்டுள்ள ஒரு கதை இது!

 


19ம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் வாழ்ந்த ஓர் ஆயரைப் பற்றிய கதை. இந்த ஆயர் சிறந்த மறையுரையாளர். இறைவனை நம்பாதவர்கள், திருஅவையை வெறுத்துப் பழிப்பவர்கள் ஆகியோரைத் தேடிச்சென்று அவர்களிடம் பேசி வந்தார் இந்த ஆயர். அவர்களிடம் அடிக்கடி ஒரு நிகழ்வை எடுத்துச் சொல்வது இவர் வழக்கம்.


பாரிஸ் நகரில் புகழ்பெற்ற Notre Dame பேராலயத்தின் வாசலில் ஒவ்வொரு ஞாயிறன்றும் இளைஞன் ஒருவர் நின்றுகொண்டு, ஞாயிறு திருப்பலிக்குச் செல்லும் அனைவரையும் முட்டாள்கள் என்று உரத்த குரலில் கேலி செய்து வந்தார். கோவிலுக்குச் செல்பவர்கள் அவரைக் கண்டு பயந்து ஒதுங்கி சென்றனர். ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த இளைஞனின் ஆர்ப்பாட்டம் எல்லை மீறிச் சென்றது.


ஒரு முறை ஞாயிறு திருப்பலிக்கு முன், கோவிலின் பங்குதந்தை பேராலய வாசலுக்குச் சென்றார். அவரைக் கண்டதும், இளைஞனின் கேலிப்பேச்சு உச்ச நிலையை அடைந்தது. இளைஞனின் கேலிகளை எல்லாம் பொறுமையுடன் கேட்ட பங்குத்தந்தை அவரிடம், "நான் இப்போது கூறும் சவாலை உன்னால் நிறைவேற்ற முடியாது. உனக்கு அவ்வளவு
தூரம் வீரமில்லை" என்று கூறினார். இதைக் கேட்டதும் இளைஞனின் கோபமும், கேலியும் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றன. "முட்டாள் சாமியாரே! எனக்குச் சவால் விடுகிறாயா? சொல், எதுவாயினும் செய்து காட்டுகிறேன்." என்று அனைவரும் கேட்கும்படி கத்தினார். பங்குத்தந்தை அமைதியாகத் தொடர்ந்தார்: "கோவிலுக்குள் வா. பீடத்திற்கு முன் நின்று, சிலுவையில் இருக்கும் இயேசுவை உற்றுப் பார். பின்னர், உன்னால் முடிந்த அளவு உரத்தக் குரலில், 'கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையில் இறந்தார். ஆனால், அதைப்பற்றி எனக்குச் சிறிதும் கவலையில்லை.' என்று உரத்தக் குரலில் நீ கத்த வேண்டும். உன்னால் முடியுமா?" என்று பங்குத்தந்தை சவால் விடுத்தார்.


அந்தச் சவாலைத் துச்சமாக மதித்த இளைஞன், பீடத்தை நெருங்கினார். சுற்றி இருந்த மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயினர். இளைஞன் உரத்தக் குரலில் "கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையில் இறந்தார். ஆனால், அதைப்பற்றி எனக்குச் சிறிதும் கவலையில்லை" என்று கத்தினார். பங்கு குரு அவரிடம், "நன்றாகக் கத்தினாய். இன்னொரு முறை கத்து" என்றார். இரண்டாவது முறையும் இளைஞன் கத்தினார். ஆனால், இம்முறை அவரது வார்த்தைகளில் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் தெரிந்தது. பங்கு குரு இளைஞனிடம், "தயவு செய்து இறுதியாக ஒரு முறை மட்டும் கோவிலில் உள்ள அனைவரும் கேட்கும்படி கத்திவிட்டு, பின்னர் நீ போகலாம்." என்று கூறினார்.


இம்முறை இளைஞன் சிலுவையை உற்றுப் பார்த்தார். கைகளை உயர்த்தினார். அவர் கத்த முற்பட்டபோது, வார்த்தைகள் வரவில்லை. சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த இயேசுவை அவரால் தொடர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை. கண்களைத் தாழ்த்தினார். கண்ணீர் தெறித்தது.


இந்த நிகழ்வை விவரித்துக் கூறிய ஆயர் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தபின், தொடர்ந்தார்: "அந்த இளைஞன் நான்தான். கடவுள் எனக்குத் தேவையில்லை என்று வாழ்ந்தவன் நான். ஆனால், கடவுள் எனக்குத் தேவை என்று சிலுவையில் தொங்கிய இயேசு எனக்கு உணர்த்தினார். அது மட்டுமல்ல, நான் கடவுளுக்குத் தேவை என்பதையும் அவர் எனக்குப் புரியவைத்தார்" என்று கூறினார் அந்த ஆயர்.


சிலுவையில் அறையுண்ட இயேசுவை இந்த வாரம் முழுவதும் அடிக்கடி சந்திக்கவும், சிந்திக்கவும் இருக்கிறோம். நமக்குள் என்னென்ன மாற்றங்கள் உருவாகப் போகின்றன?

 

தேசிய தலைமைக் குருவும் அனைத்து உறுப்பினர்களும் வருடாந்த கூட்ட முடிவில் எடுத்த படம்- 2021

 

video/Fatima.mp4

மரியன்னையின் பிறப்பு

 

தவக்காலத் தியானங்களை இடப்பக்கமுள்ள தவக்காலம் என்னும் பகுதியை அழுத்தி பார்க்கமுடியும்

      தன்னை நேசிப்பது போல பிறரை நேசி Mp4
 
 அன்பான உறவுகளே!

எங்களது வாழ்வியலையும், உடல் உள ஆரோக்கியத்தையும் மிகப்பெரிய அளவில் பாதித்திருக்கின்ற இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்தில், வதிவிட உரிமையை (விசா) இன்னும் பெறாதவர்களுக்கும்,  கடினமான குடும்ப நிலையில் குழந்தைகளுடன் வாழ்பவர்களுக்கும், முதியவர்களுக்கும், உறவினர்களின் உதவிகள் கிடைக்கப்பெறாதவர்களுக்கும் உதவி செய்ய நாங்கள் முன்வந்துள்ளோம்.


உங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் குறிப்பிட்ட நிலைகளில் இருந்து உதவி தேவைப்படுபவர்கள்: கீழ்காணும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


Père: Paul Matthew MATHANRAJ

Aumônerie Tamoule Catholique Sri Lankaise
57 Boulevard de Belleville
75011 Paris
Tel: 0148069505


உங்களது நலத்திற்காகவும், மன உறுதிக்காகவும், இந்த சோதனைக்காலத்திலிருந்து சீக்கிரம் மீண்டு வருவதற்காகவும் இறைவேண்டல் செய்கின்றோம்.
- நன்றி -

இணையதள பதிப்பாசிரியர்: சிவகுமாரன் றெஜீனா

 

 

Free Blog Widget
Stats Counter
hit counter